Mandskab

Mandskab på St. Marstal

St. Marstal består pt. af 21 brandmænd som alle er ansat ved Beredskab Fyn.

Størstedelen af brandmændene bor og arbejder i nærområdet af Marstal, så de har mulighed for hurtigt at reagere hvis alarmen skulle lyde.

En del af brandmændene er søfolk i det daglige, og deltager i beredskabet når de er hjemme fra søen.

 mandskab2