Materiale

Materiel på St. Marstal

 

Stationen råder pt. over en sprøjte, en tankvogn, en tender med tilhørende båd, samt en indsatsleder bil.

 

Sprøjten: (dette kaldes brandbilen i daglig tale). MAN 14.284. Den er oprindeligt bygget i 2001 til Middelfart Brandvæsen men blev i 2014 købt af Ærø Kommune til stationen.

Tankvogn: SCANIA LS 141. Oprindeligt bygget i 1981 som tankvogn til olieselskabet Q8 i Fredrikshavn, Overgik i 1990 til Frederikshavn Brandvæsen og sidenhen til Marstal brandvæsen. Vognen kan indeholde 18,500 liter vand. og kan levere 1600 liter pr. minut.

Tender: Toyota Hilux, bygget i 1981 til Marstal Brandvæsen. Tederen har rigtig mange funktioner og bruges bl.a. til generator, extra slanger, båd extra mandskab osv.

Stationen råder desuden over forskellige pumper, generatorer, frigørelsesudstyr, flydespæringer osv. som altsammen bruges i forbindelse med de forskelligartede indsater mandskabet bliver kaldt ud til.

Stationen samt vogne osv. kan efter aftale med indsatsleder, fremvises og demonstreres ifbm. arangementer.

- Mere info kommer senere..