Historie

Historien om Marstal Brandvæsen  

 

Nye bygninger og ny inspektør.

 

I 1970’erne stod Marstal Brandvæsen over for en række ændringer og begivenheder, som fik afgørende betydning for eftertiden.

I 1975 overvejede brandkommissionen i Marstal Kommune at tage imod et tilbud om fornyelse af brandvæsenets interne kommunikationsanlæg, men eftersom man ikke mente, at den daværende radioalarmering var forældet eller voldte problemer, fandt kommissionen det mere belejligt at foretage andre forbedringer af det lokale korps.

På den måde undgik man samtidigt at betale de ca. 75.000 kroner, som et nyt kommunikationssystem var blevet vurderet til at koste.

I september samme år flyttede brandvæsenet væk fra sin gamle placering på havnepladsen og ind i Marstal Gasværks gamle bygninger.

Der blev i samme omgang investeret i en ny, dieseldrevet vandvogn, og snart skulle brandvæsenet også få en ny inspektør, for i september 1976 tiltrådte Poul Nielsen fra Ry som leder for det 15 mand store frivillige korps.

Humøret og modet var højt ved indvielsen af brandvæsenets nye faciliteter: ”Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle sammen fremover og vil gerne fra min side slå fast, at vi er dus alle sammen – såvel i ilden som uden for ilden,” fastslog Poul Nielsen i sin tiltrædelsestale.

Marstal Brandvæsen modtog samme dag to alarmer vedrørende en markbrand i Ommel. Branden kom hurtigt under kontrol, og Poul Nielsen sørgede for, at der blev udstukket nye instrukser om skærpede forholdsregler for markafbrændinger.

Det så ud til, at brandkommissionen havde prioriteret korrekt.

 

Marstal Brandvæsen i aktion

 

I 1980 rykkede brandvæsenet ud til syv større brande. Ud over en brand på Motorfabrikken i Marstal var opstået brand i Korsgade, Havnegade, Skippergade, Prinsensgade, ved en maskinrumsbrand på motorskibet Vera bager og en skorstensbrand i Knasterbjerg.

Branden i Korsgade fik sat fokus brandfaren på loftsetager, hvor ild og røg har let ved at brede sig fra det ene loft til det andet i mange marstalske huse. De mange gamle og tætbyggede huse og værftsindustrierne i Marstal var derfor rene brandfælder, hvis ikke man passede på. Det blev vedtaget, at brandmure og -gavle skulle være et krav ved ombygninger af de gamle huse.

I 1983 rykkede brandvæsenet ud til redningshjælp ved et havareret fly, en brand på lossepladsen, en halmbrand, ild i oliepøle ved Marstal samt til byens gamle mølle, hvor en defekt elinstallation to gange havde startet en brand.

I 1986 var det en brand på Marstal Staalskibsværft & Maskinfabrik, som trak overskrifterne. Med tilkomsten af en ny brandbil i 1994 blev der sat et foreløbigt punktum i debatten om, hvorvidt Ærøs to korps skulle slås sammen. Den gamle brandbil fik en sidste køretur i brandvæsenets tjeneste, da den rykkede ud til en brand i Vinkelstræde den 13. maj.

Herefter blev den solgt til en privat køber. 

 12

34

5                           7

- Mere historie og billeder kommer senere..