Kontakt

 

Får du brug for at tilkalde hjælp, skal du, inden du ringer til Alarmcentralen 112, sørge for - så vidt det er muligt - at standse ulykken, så den ikke bliver værre, mens du telefonerer.
Det kunne f.eks. være at standse den øvrige trafik ved et trafikuheld, hælde vand på en mindre brand eller lukke døren til det brændende rum eller at slukke for strømmen ved en el-ulykke.

Du skal muligvis også give livreddende førstehjælp, hvis du står i en situation med voldsom personskade. Først når du har overvejet disse ting, kan du ringe til 1-1-2 og roligt give din melding, oplys følgende:

• HVOR ulykken er sket, 
• HVAD der er sket, 
• HVOR MANGE der er kommet til skade, 
• HVORFRA du ringer.

Alarmcentralen vil i samtalen give dig instruktion, om hvordan du skal forholde dig derefter. Det kan være de vil beholde dig ved telefonen, eller at du skal gå tilbage til uheldsstedet og fortsætte med førstehjælpen. 
Du kan også få instruktion om at iværksætte hjælp til vejvisning, når hjælpestyrken kommer frem. Alle disse ting kan sammenfattes i fire punkter - også kaldet førstehjælpens fire hovedpunkter:

• Stands ulykken 
• Giv livreddende førstehjælp 
• Tilkald den nødvendige hjælp 
• Giv almindelig førstehjælp

 


Yderligere information:


Lægevagten på Ærø ringes 63 52 30 90

Lægevagten træder til, når du bliver syg udenfor din egen læges åbningstid, og du ikke kan vente, til han åbner igen. Du kan kontakte lægevagten i tidsrummet 16-8 samt i weekenden og på helligdage.
Du skal have CPR-nummer klar.